GELOVEN
IN ONTWIKKELING,
ALTIJD!

Wilt u dat uw kind zo normaal mogelijk opgroeit?
Ook als dit niet allemaal vanzelf gaat?
Of als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of een beperking?
Stichting Wij Samen heeft dan misschien voor u het passende antwoord.